Prosimy o wsparcie tej słusznej idei
2015-01-28

 Gmina Zielonki przygotowała projekt wystąpienia do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Departament Dróg i Autostrad) w formie uwag do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023, wniosek dotyczy wpisania na listę podstawowych zadań inwestycyjnych Północnej Obwodnicy Krakowa na odcinku od węzła Modlnica do węzła S7 (Łowińskiego) w wariancie W1, czyli w korytarzu zarezerwowanym na ten cel od 50 lat.
Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, składa przedmiotową uwagę do PBDK na lata 2014-2023 w formie, jak w załączniku, jednocześnie zachęcając wszystkich zainteresowanych powstaniem Północnej Obwodnicy Krakowa do wypełnienia niniejszego formularza (tu aktywny formularz) we własnym imieniu i przesłanie go mailem na wskazany w formularzu adres w terminie do 30 stycznia 2015 r.
- Apeluję do wszystkich o wzięcie udziału w konsultacjach i poświęcenie chwili czasu na wypełnienie i wysłanie formularza. Postarajmy się przypomnieć osobom decydującym w Warszawie o tej pilnej potrzebie drogowej – mówi wójt gminy Zielonki Bogusław Król.


« powrót

#

zamki-gotyckie.pl - Zamki Państwa Krzyżackiego, Zamki Królestwa Polskiego, Zamki zakonów rycerskich.

reklama
 
Created by Eurohost