VII Bal Niepodległości
2017-10-07

Zapraszamy Państwa serdecznie na VII Bal Niepodległości 10 listopada 2017 godz. 18.00 na zamku w Korzkwi.

 

Uczestnik w związku z udziałem w dniu 10/11/2017 w "7 spotkaniu z okazji Dnia Niepodległości" organizowanym przez Stowarzyszenie Korzkiew (dalej zwane Stowarzyszenie) w Korzkwi, wyraża, na potrzeby Stowarzyszenia, nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na to, aby jego wizerunek, głos i/lub wypowiedź - w całości ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów zostały wykorzystane w dowolnych materiałach, audycjach bądź przekazach tworzonych bądź rozpowszechnianych przez Stowarzyszenie oraz przez inne podmioty rozpowszechniające przekazy audiowizualne i/lub wizualne (m.in. fotografie, program telewizyjny, przekazy multimedialne, przekazy internetowe), jak również wykorzystane w przygotowywanych przez Stowarzyszenie materiałach promocyjnych lub reklamowych. Uczestnik udziela jednocześnie Stowarzyszeniu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie wykonanego przeze niego artystycznego wykonania utworów zarejestrowanych przy okazji "7 spotkania z okazji Dnia Niepodległości".  

Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie) oraz licencja, o których mowa powyżej odnoszą się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi Uczestnika oraz ww. artystycznego wykonania na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności na polach wskazanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 


« powrót

#

zamki-gotyckie.pl - Zamki Państwa Krzyżackiego, Zamki Królestwa Polskiego, Zamki zakonów rycerskich.

reklama
 
Created by Eurohost