W niedzielę, 29 maja odbył się piknik zorganizowany przez naszą szkołę oraz Stowarzyszenie Korzkiew.


Wszystkich zgromadzonych powitała Pani Dyrektor, a imprezę poprowadzili: pani Regina Adamska i pan Michał Sąsiadek.


Festyn rozpoczął się o godzinie 14.00 występem orkiestry dętej z Korzkwi. W tym samym czasie w sali gimnastycznej można było zwiedzić wystawę wykonaną w ramach projektu "www.stowarzyszeniekorzkiew.pl - reaktywacja". Przez cały rok uczniowie gimnazjum zbierali materiały o swoich miejscach zamieszkania, by zamieścić je potem na stronie stowarzyszenia - oficjalnie zaprezentowanej podczas wystawy - oraz na plakatach, które można było obejrzeć tego dnia. Wśród mieszkańców poszczególnych wsi zostały przeprowadzone ankiety, które miały na celu zgromadzenie informacji o zaletach i wadach zamieszkiwania w tutejszej okolicy. Każdy respondent mógł także podzielić się z nami własnymi pomysłami na rozwój tych terenów.


Stowarzyszenie Korzkiew bierze udział w projekcie "Równać Szanse" przeznaczonym dla młodzieży z terenów wiejskich i małych miasteczek do 20 000 mieszkańców. Program sponsorowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Uroczyste zakończenie realizacji przedsięwzięcia będzie miało miejsce 19 czerwca w korzkiewskiej stadninie koni "Botoja".


Wszyscy zainteresowani mogli także zapoznać się z wystawą poświęconą polsko-tureckiej wymianie przeprowadzonej w ramach programu "Comenius". Uczniowie przez wiele miesięcy zbierali materiały dotyczące trzech największych religii monoteistycznych na świecie: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Można był zobaczyć żydowskie wycinanki, zdjęcia kościołów i synagog znajdujących się w Krakowie, przeczytać o zwyczajach i tradycjach związanych z tymi religiami, a także podziwiać fotografie ze starych, rodzinnych albumów. Na wystawie były także informacje o wielkich Polakach - świętych i błogosławionych oraz tych, którzy związani byli w jakiś sposób z judaizmem i islamem.


Jednocześnie, w pracowni informatycznej, grupa "Hacked by Godzilla", biorąca udział w konkursie "DialNet Masters", o której pisaliśmy już w kwietniu, przeprowadziła pod czujnym okiem nauczyciela informatyki - pana Zbigniewa Maligi - kurs obsługi komputera "Surfuj z Seniorem". Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.


Na scenie przed budynkiem szkoły, można było podziwiać występy artystyczne, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski konkurs "Mam Talent", a na boisku pobawić się na dmuchanej zjeżdżalni, a także skosztować doskonałych ciast i grillowanych kiełbasek. Na spragnionych wygranych czekała loteria fantowa. Specjalnie dla osób zainteresowanych medycyną i najnowszymi zdobyczami techniki w zakresie ratowania życia przeprowadzono prezentację modelu karetki.


Podczas pikniku wystąpił również zespół "Sekret", założony przez uczniów gimnazjum: Izę Krokosz, Piotra Majewskiego, Konrada Mudyna i Andrzeja Opalskiego.


Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że ta wspaniała inicjatywa będzie kontynuowana.


Martyna Nurek
i Dawid Suder


Korzkiew 10.01.2011

22 listopada 2010, w Konkursie „Równać Szanse” Stowarzyszenie Korzkiew wygrało 7000zł grantu na projekt, który będziemy realizować wspólnie z młodzieżą Zespołu Szkół w Korzkwi.  Pieniądze na ten cel pochodzą z  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, program jest realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, a ma na celu wyrównywanie szans młodzieży z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Program będzie realizowany pomiędzy styczniem a czerwcem 2011. 20-25 osobowy zespół młodzieży z gimnazjum Zespołu Szkół w Korzkwi pod kierunkiem Pani Lucyny Skrzyńskiej-Dzień, będzie realizować projekt pt.” www.stowarzyszeniekorzkiew.pl – reaktywacja” – mający na celu uaktualnienie i rozpropagowanie wśród mieszkańców strony internetowej Stowarzyszenia Korzkiew. Przewidujemy powołanie 2-3 osobowych zespołów młodzieży z 9 wsi: Brzozówka, Garliczka, Grebynice, Januszowice, Owczary,

Przybysławice, Maszyce, Cianowice i Smardzowice, zespoły opracują materiały i zdjęcia do zamieszczenia na „odnowionej stronie”. Prezentacja strony i wystawa zdjęć odbędzie się 29 maja 2011  na pikniku szkolnym w Korzkwi, a uroczyste zakończenie projektu wraz z wręczeniem nagród uczestnikom planujemy zorganizować czerwcu 2011, pod koniec roku szkolnego.

Młodzież będzie w wyżej wymienionych wsiach przeprowadzać rozmowy i ankiety z mieszkańcami, a także opracowywać dokumentację fotograficzną wsi i okolic.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wszelkiego wsparcia i poświęcenie czasu uczestnikom projektu oraz na odwiedzenie strony przed i po „reaktywacji”.

 

Z poważaniem

Lucyna Dzień-Skrzyńska

Katarzyna Czarniak- Miklaszewska

Prowadząca projekt

Koordynator projektu


Mieszkamy w wyjątkowej okolicy, jedni z nas od pokoleń  inni od kilku lat. W prywatnych sąsiedzkich rozmowach wyrażaliśmy podobną opinię,  że  mimo zamieszkiwania w prężnej gminie Zielonki, mamy poczucie, że wsie zlokalizowane na północnej granicy gminy są całkowicie przez nią zaniedbane. Stąd idea, żeby zebrać się razem w ramach kilku małych wsi i powołać do życia organizację, która będzie w stanie podjąć dialog i egzekwować należne nam prawa. Za sprawą Sołtysa Korzkwi Pana Janusza Macały oraz przy przychylności i gościnności księdza Proboszcza Zbigniewa Płachty w marcu 2010 zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie Korzkiew. Niedługo potem zaczęła działać strona internetowa naszego Stowarzyszenia. Nazwa Stowarzyszenia może być myląca, bo my nie chcemy działać w imieniu i skupiać mieszkańców tylko tej jednej wsi, lecz być głosem także okolicznych wsi i sołectw. Doszliśmy do wniosku, że Korzkiew jest miejscem naturalnie skupiającym mieszkańców okolic za sprawą Parafii i szkoły w Korzkwi i stąd nazwa Stowarzyszenie Korzkiew.

Po krytycznych uwagach, że strona Stowarzyszenia jest w zdecydowanej większości poświęcona tej jednej wsi, postanowiliśmy zmienić ten stan rzeczy.  Nasze Stowarzyszenie wygrało grant w Programie Równać Szanse na projekt pod tytułem www.stowarzyszeniekorzkiew.pl - reaktywacja, który realizujemy wspólnie z młodzieżą  Gimnazjum w Korzkwi. Po „burzy mózgów” doszliśmy do wniosku, że wsie, których mieszkańcy uczęszczają do szkoły i do kościoła w Korzkwi, najczęściej pochodzą z 10 okolicznych wsi: Brzozówka, Cianowice, Garliczka, Grębynice, Januszowice, Korzkiew, Maszyce, Owczary, Przybysławice i Smardzowice. Ponieważ na stronie Stowarzyszenia o Korzkwi było wiele informacji, postanowiliśmy się skupić na pozostałych 9 wsiach. Trzeba zauważyć, że te wsie nie wszystkie leżą w Gminie Zielonki, lecz także w Gminie Skała, przy wyborze nie kierowaliśmy  się granicami administracyjnymi, lecz naturalnym skupieniem wokół szkoły i kościoła.

Młodzież opracowała ankiety, które przeprowadziła w swoich wsiach. Z ich relacji były to bardo ciekawe spotkania z mieszkańcami. Gimnazjaliści przygotowali również informację i dokumentację o każdej wsi. Pomocą w pracy służyła p. Lucyna Dzień Skrzyńska i Katarzyna Czarniak Miklaszewska.

Wyniki naszej wspólnej pracy możecie Państwo dzisiaj oglądać zarówno na stronie stowarzyszenia jak i na wystawie towarzyszącej dzisiejszemu piknikowi.

Zachęcam do obejrzenia wystawy, rozmowy z uczestnikami programu, wizyty na stronie, a konsekwencji kontaktu ze Stowarzyszeniem w najróżniejszych sprawach, które leżą Państwu na sercu i które możemy wspólnie załatwić.


#

zamki-gotyckie.pl - Zamki Państwa Krzyżackiego, Zamki Królestwa Polskiego, Zamki zakonów rycerskich.

reklama
 
Created by Eurohost